Hem Bildgalleri Ordningsregler Om oss Kontakt

Ordningsregler

Avatar
Ordningsregler
Gemensamma grönområden
De markbitar som inte direkt angränsar till din tomt sköter vi gemensamt i samfälligheten. Prata med dina grannar för att veta vilka grönområden du är med att ansvara för. Har ni önskemål eller förslag på förbättringar för era grönområden så kontakta styrelsen. Samfälligheten har två mindre lekplatser på området, om du ser att det är skador eller slitage så kontakta styrelsen.

Angränsande markytor till tomter
Utanför varje fastighetsgräns, mot gång- och cykelvägen, finns en liten markremsa som inte tillhör din fastighet utan samfälligheten. Du får dock disponera denna om du sköter om den. Vilka ytor det gäller går att tyda på din tomtkarta. Om du har buskar eller annan växtlighet ska du se till att det ansas och inte växer ut över gång- och cykelvägarna. Vid gång- och cykelvägarnas korsningar bör det finnas en så kallad sikttriangel.

Snöskottning
Vid snö hjälps vi åt att skotta gång- och cykelbanorna utanför vår fastighet samt vid våra garage och parkeringsplatser.

Gång och cykelvägar - bilkörning
Vi kör inte bil på våra gång- och cykelbanor. Detta pga att de inte är dimensionerade för detta samt att här bor många barn som är ute och leker på gångbanorna. Om asfalten behöver lagas är det en kostnad som samfälligheten och dess medlemmar får stå för. Tillfällig körning för av- och pålastning är okej, men det ska ske med största försiktighet. Bilar parkeras i garage och på parkeringsplatser.

Garage
Varje fastighet har ett garage att disponera. Dessa är numrerade efter en gammal villaförteckning. Vilket garagenummer som tillhör din fastighet kan du se på kartan.

Gemensamma arbeten
Ca vart femte år hjälps vi alla åt att måla om garagelängorna utvändigt. Garageporten ska stängas efter användning för att minimera risken för skador. Regn och vind ökar slitaget på porten om den står öppen. Eluttagen i garagen är strömbegränsade då dessa endast är avsedda för motorvärmare med 2-timmars tidur. Om garageporten skadas så ska du höra av dig till styrelsen för att den ska kunna repareras.

Parkeringsplatser
Parkeringsplatserna är begränsade i antal och vi får samsas om de platser som finns. Pga bristen får inte husvagnar, husbilar, båtar och/eller arbetsfordon med mera parkeras på dessa platser.

Allmänn belysning
Belysningen på gång- och cykelvägarna sköts av kommunen. Felanmälan görs till Ängelholms kommun. Belysningen på garagelängorna sköts av samfälligheten. Kontakta styrelsen om en lampa är trasig eller något annat är fel.

Fibernät
De flesta fastigheter på området är anslutna till Fibernät. Om din fastighet inte är ansluten men du önskar detta får du kontakta Bjärekraft.

Grannsamverkan
Grannsamverkan mot inbrott - inom området hjälps vi åt att hålla koll på varandras fastigheter för att minimera risken för inbrott och andra brott. Prata med dina grannar och se till att någon har koll på ditt hus om du t ex är bortrest. Vet du inte vem du ska prata med är du välkommen att kontakta din kontaktperson på din gata. Vem det är står beskrivet under fliken ”Styrelsen”.

Biltvätt
Biltvätt får inte ske på våra gator eller grönområden. Behöver du tvätta din bil gör du det på speciella biltvättanläggningar, detta pga att dagvattenbrunnarna inte är avsedda för att ta hand om den typen av smuts och rengöringsmedel.

Medlemsavgifter
Inom samfälligheten är det mycket som kostar pengar, därför betalar varje fastighet en medlemsavgift till samfällighetsföreningen varje år för daglig drift och underhållskostnader och dels en avgift till reparationsfonden (som ska användas vid större reparationer av bl a garage och asfalt). Dessa avgifter beslutas på årsmötet och ska vara betalda på våren. Inbetalningskort kommer i er postlåda.

Sidebar

Avatar
God grannsämja
De flesta fastigheter på Nyhem har ett gemensamt skötselområde som man ansvarar för. Är du nyinflyttad prata med dina grannar vilket som är ditt. Styrelsen genomför en inventering av alla områden.

Samfälligheten kommer löpande förbättra och förenkla grönområden så att ni får en så enkel skötsel som möjligt.
Vi finns på facebook
Avatar
Registrera dig för nyhetsbrev
Vill du få nyheter om ditt område till din mail. Registrera dig nedan.
Registrera dig...
Avatar
Bra att veta:
Nyinflyttad läs mer här...

Du vet väl att du kan låna utrustning mm. Läs mer här...